• Tiskárna VOBORNÍK
 • Tiskárna VOBORNÍK
 • Tiskárna VOBORNÍK
 • Tiskárna VOBORNÍK
 • Tiskárna VOBORNÍK
 • Tiskárna VOBORNÍK
 • Tiskárna VOBORNÍK
 • Tiskárna VOBORNÍK
 • Tiskárna VOBORNÍK
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Výběrové řízení

Nacházíte se zde: Úvodní stránka >> Produkty >> Výběrové řízení

vyberove rizeni
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI
„Dodávka tiskové technologie“
 
 1. Firma: TISKÁRNA VOBORNÍK s.r.o., K. Čapka 868, 543 71 Hostinné, IČ: 28796420
Vyhlašuje výběrové řízení na dodávku tiskové technologie.
Technické parametry:
Maximální tisková rychlost: min. 15 000 archů/hod. Maximální formát papíru: min. 530 x 740 mm. Maximální tisková plocha: min. 510 x 735 mm. Minimální síla potiskovaného materiálu: max. 0,04 mm. Maximální síla potiskovaného materiálu: min. 0,8 mm. Ultrazvuková a elektromechanická kontrola dvojitého naložení archu. Poloautomatické zakládání tiskových desek. Automatické mycí zařízení ofsetových potahů, tlakových válců a barevníků. Kontrola nedojetí a šikmého dojetí archů na čelní náložky. Dálkové nastavení diagonálního, axiálního a radiálního rejstříku. Dálkové nastavení tiskového tlaku. Dálkové řízení barevnicových zón. Interní paměť pro ukládání zakázek. Bezpotahové vlhčení s tiskem bez IPA. Řídící pult s normovaným náhledovým světlem. Zařízení pro odstraňování nečistot z tiskové desky při tisku. Agregát pro cirkulaci a chlazení vlhčícího roztoku. Poprašovací zařízení. Propojení CIP3/CIP4. Kontrola funkce boční náložky. Paletové nakládání a vykládání. Spektrální měření s automatickým pojezdem a zpětnou vazbou na řízení barevnic. Možnost nastavení roztěru všech navalovacích válců proti šablonování. Vysoký vykladač (výška stohu archů ve vykladači min. 900 mm). Dvojité průměry tlakových a předávacích válců – skelety. Pneumatické přistavování brodícího válce. Antistatické zařízení (nakladač, vykladač). Vkládání pásek pro označování dávek do stohu papíru ve vykladači. Sušení IR ve vykladači. 
 
 1. Předpokládaná hodnota zakázky: 16.000.000,-- Kč bez DPH.
 
 1. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
 2. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
 
Adresa: K. Čapka 868, 543 71 Hostinné. Dokumentaci je možné vyzvednout si ve všední den (od pondělí do pátku) v době od 8.00 do 15.00 hod. 
Kontaktní osoba: Petr Voborník, E- mail: tiskarna@tiskarnavobornik.cz, Tel.: +420 605 780 355.
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

 

 1. Nabídky budou předkládány v českém jazyce.
 2. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 1.6.2015.
 3. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
 4. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
 5. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Podpora EU Výběrové řízení
TISKÁRNA VOBORNÍK s.r.o.
K. Čapka 868
543 71   Hostinné
okres Trutnov
Česká republika
telefon / fax: 499 442 090
  499 442 337
  499 442 338
IČ: 28796420
DIČ: CZ28796420
Voborník Petr - TISKÁRNA - netfirmy.czOfsetový tisk, ofsetové tiskárny - netfirmy.cz