• Tiskárna VOBORNÍK
  • Tiskárna VOBORNÍK
  • Tiskárna VOBORNÍK
  • Tiskárna VOBORNÍK
  • Tiskárna VOBORNÍK
  • Tiskárna VOBORNÍK
  • Tiskárna VOBORNÍK
  • Tiskárna VOBORNÍK
  • Tiskárna VOBORNÍK
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Napsali o nás

Nacházíte se zde: Úvodní stránka >> Napsali o nás

V časopise Svět tisku o nás napsali (http://www.svettisku.cz/buxus/generate_page.php?page_id=4021):

Pokud bychom měli nějakou firmu označit jako opravdu „rodinný podnik“, tak by se zcela jistě jednalo o Tiskárnu VOBORNÍK sídlící v podkrkonošském městečku Hostinné. Jejími jedinými stálými zaměstnanci totiž jsou Petr Voborník s manželkou, otcem a sestrou. A přitom se nejedná o žádnou malou „garážovou“ tiskárničku, ale o moderní polygrafický podnik s ročním obratem téměř 12 milionů korun. 


První z plánovaných tří výrobních hal – současné sídlo Tiskárny VOBORNÍK v Hostinném

Tiskárnu založil už v roce 1994 Petr Voborník mladší, který se vyučil tiskařem ve Střední odborné škole mediální grafiky a polygrafie v Rumburku. Bylo mu tehdy necelých 25 let, měl po vojně a pracoval jako tiskař ve výrobním závodě KRPACO v Hostinném, ale lákalo ho soukromé podnikání, takže se rozhodl si je vyzkoušet. Proto si od Městského úřadu pronajal rozlohou skromné nebytové prostory, na leasing si pořídil jednobarvový ofsetový tiskový stroj Romayor, a začal tisknout jednoduché jedno- nebo dvoubarevné akcidenční zakázky, jako byly navštívenky, různé letáky nebo zpravodaj pro Městský úřad. K samostatnému podnikání ale zpočátku přistoupil velice opatrně, takže v prvních dvou letech stále ještě zůstal zaměstnancem společnosti KRPACO a ve své tiskárně pracoval jen ve všedních dnech odpoledne a o sobotách a nedělích. Ale zakázek postupně začalo přibývat, poptávka se neustále zvětšovala a výroba se rozrostla natolik, že firma kapacitně přestávala stačit. Přestaly také vyhovovat dosavadní výrobní prostory, rozkládající se ve dvou podlažích, a pokud měla tiskárna fungovat dál, bylo třeba přistoupit k radikálním změnám. Proto se k Petrovi Voborníkovi přidal jeho otec, který do té doby pracoval v obalářském podniku Model Obaly v Hostinném. Oba se museli začít své tiskárně věnovat na plný pracovní úvazek a přestěhovali ji do přízemních prostor otcova rodinného domu. Ty poskytly více místa než dosavadní působiště, takže k původnímu Romayoru přibyl dvoubarvový archový ofsetový stroj Adast 526 ve formátu B3 a byla přikoupena také starší jednonožová řezačka. Toto technologické vybavení umožňovalo další rozšiřování výroby a Tiskárna VOBORNÍK si postupně v rámci regionu i za jeho hranicemi díky dosahované kvalitě, komplexnosti servisu poskytovaného zákazníkům i spolehlivosti dodržování termínů dodávek, budovala velmi dobré renomé. A tak zakázek přibývalo a objem výroby se zvyšoval i v následujících letech, takže dosavadní kapacity po pár letech opět přestávaly postačovat, v poměrně krátkém časovém úseku už podruhé. Situaci bylo opět nutné urychleně vyřešit a tentokrát se majitelé Tiskárny VOBORNÍK rozhodli pro řešení opravdu radikální a dlouhodobé. Nedaleko výrobního závodu obalářského podniku Model Obaly Hostinné zakoupili dostatečně velký pozemek, který svojí rozlohou umožňoval další případné rozšiřování výrobních prostor, nechali si zpracovat projekt a začali se stavbou zcela nové výrobní haly, jak se říká „na zelené louce“. Projekt vybudování nového vlastního výrobního závodu byl ovšem zpracován s výhledem do budoucna jako tříetapový. První etapa zahrnovala stavbu základní výrobní haly včetně sociálního a administrativního zázemí. V těchto prostorách Tiskárna VOBORNÍK sídlí v současné době. V dalších dvou etapách projekt potom počítá s výstavbou dalších dvou výrobních hal, takže ve výsledné podobě budou budovy výrobního závodu tvořit písmeno U a nabídnou dostatek prostorů pro další rozšiřování jak pracovního, tak i logistického prostoru. 


Nejnovější a zároveň stěžejní přírůstek technologického vybavení tiskárny – archový ofsetový stroj KBA Performa 66 v plném vybavení

Nově vybudovaná výrobní hala Tiskárny VOBORNÍK, ve které byl zahájen provoz v roce 2002, byla vybavena i novým zařízením. Byl v ní instalován především nový pětibarvový archový ofsetový stroj Polly 566 APH a v následujících letech také výsekový stroj Strati CS 74 ve formátu 500 x 700 mm a jednonožová řezačka papíru Perfecta 92, vybavená řídicím systémem thinkcut. Nejnovější modernizaci technologického vybavení tiskárny a její největší investici v posledních letech potom představuje nákup a instalace nového pětibarvového tiskového stroje KBA Performa 66, uskutečněná v lednu letošního roku. Tento archový ofsetový stroj, který nahradil stávající Polly 566 APH, byl dodán v plné výbavě včetně téměř všech nabídek opcí. To znamená, že má integrovány všechny nejmodernější prvky řízení a kontroly kvality tisku, automatické řízení soutisku a spektrofotometrické měření barevnosti pomocí spektrofotometru Techkon RS 800 s on-line korekcí vybarvení tisku a ve výbavě nechybí ani automatické mytí, obracecí zařízení za první tiskovou věží a IR sušení ve vykladači. Spektrofotometrické měření barevnosti, které u nás zatím nepatří ke standardnímu vybavení tiskových strojů, je pro Tiskárnu VOBORNÍK důležité zejména z toho důvodu, že poměrně velké procento zakázek tiskne přímými barvami podle vzorníku Pantone. Přesné dodržování odstínů těchto přímých barev je nutné kontrolovat v průběhu celého tisku, což umožňuje právě spektrofotometr.

Když už jsme se dostali k zakázkové náplni, je možné konstatovat, že největší podíl v její struktuře má potisk ofsetových a matných bezdřevých natíraných papírů. Většinou se jedná o kooperační spolupráci s dalším místním podnikem, sídlícím v Hostinném, Krkonošskými papírnami, pro které v Tiskárně VOBORNÍK vyrábějí dopisní obálky s celoplošným potiskem. V Krkonošských papírnách potom provádějí dokončující zpracování těchto obálek, to znamená vysekávání, vlepování okének a finální slepování. Tato úzká a velice intenzivní spolupráce byla zahájena už v roce 1998 a rozvíjí se do stále větších rozměrů. Pro Tiskárnu VOBORNÍK je velice důležitá nejenom z toho důvodu, že se jedná o stabilní výrobní náplň v poměrně velkých objemech, ale také proto, že uvedené zakázky Krkonošské papírny vyrábějí pro velice náročnou klientelu ze sektoru bankovnictví a pojišťovnictví, což oba kooperující podniky nutí dosahovat a udržovat velice vysokou kvalitu produkce podmiňovanou samozřejmě jak špičkovým technologickým vybavením, tak náročnou a pečlivou prací.


Příklopový výsekový automat Strati CS 74 nachází uplatnění při výrobě obalů ze skládačkových lepenek, zakládacích desek s klopnami a dalších tiskových produktů

Druhou výraznou skupinu zakázkové struktury Tiskárny VOBORNÍK tvoří katalogy s měkkými vazbami V1 a V2 a dále potom různé skládané letáky, tiskopisy a akcidenční tiskoviny podobného charakteru, ale také spisové desky s klopnami, různé samolepicí etikety, kalendáře, a mimo to například i hrací karty v různých sadách a provedeních, od mariášových až třeba po kanastové. A konečně třetí, nejvýznamnější skupinou jsou obaly ze skládačkových lepenek. Ty v Tiskárně VOBORNÍK vyrábějí v malých sériích z lepenek, jejichž plošná hmotnost nepřesahuje 400 g/m², takže jejich potisk ofsetový tiskový stroj KBA Performa 66 bez problémů zvládá. Výroba malosériových obalů ze skládačkových lepenek byla také hlavním důvodem, proč bylo technologické vybavení tiskárny rozšířeno o příklopový výsekový automat. Další operace dokončujícího zpracování těchto obalů, to znamená jejich skládánílepení, provádějí v Tiskárně VOBORNÍK ručně a pouze v případech, že se výjimečně jedná o větší série, kooperují je ve výrobním závodě Model Obaly.

Kompletní předtiskovou přípravu, včetně zhotovování tiskových desek na CtP zařízení Mako 4, zajišťuje pro Tiskárnu VOBORNÍK místní DTP studio HuspekDesign sídlící také v Hostinném, se kterým tiskárna úspěšně spolupracuje prakticky už od doby svého vzniku. Ale vzhledem k tomu, že tiskárna vlastní i poměrně rozsáhlý archiv montáží opakovaných zakázek zejména ze segmentu skládačkových obalů na filmech, nezrušila stále ještě klasickou analogovou výrobu tiskových desek a pořád má k dispozici také vlastní kopírnu vybavenou osvitovou jednotkou a vyvoláváním desek. Ve svých výhledových plánech už tiskárna zvažovala i investici do pořízení vlastního CtP zařízení, ale vzhledem k tomu, že spolupráce s firmou HuspekDesign probíhá bezproblémově na vysoké úrovni, nejevila se nakonec tato investice jako nezbytná a bylo od ní upuštěno.


Zakladatel tiskárny Petr Voborník u konzole dálkového ovládání nového tiskového stroje KBA Performa 66

Povrchové zušlechťování tiskovin disperzními tiskovými laky je prováděno přímo na tiskovém stroji, aplikace UV laků, případně laminování je zajišťováno v kooperaci, stejně jako většina operací dokončujícího knihařského zpracování, jako je skládání, výroba měkkých vazeb V1 a V2, tuhých vazeb V8 a kalendářových vazeb. Tyto práce pro Tiskárnu VOBORNÍK také už dlouhodobě zajišťuje většinou polygrafický podnik Typ Tisk ve Dvoře Králové. Přestože i kooperace v této oblasti probíhá naprosto bezproblémově, plánuje Tiskárna VOBORNÍK ve výhledu rozšířit svoji činnost také o skládání a výrobu měkkých vazeb V1 a V2. Ovšem takovéto rozšíření výroby bezpodmínečně vyžaduje také odpovídající výrobní a manipulační prostory, protože nestačí jen investovat do potřebných strojů a zařízení, ale zároveň mít k dispozici potřebný prostor jak pro jejich umístění, tak i pro skladování a manipulaci s materiálem. Proto jako první krok tohoto záměru musí být realizována výstavba dvou zbývajících nových hal podle již zpracovaného projektu, z nichž jedna bude využívána jako knihárna a druhá poskytne dostatek místa pro skladování. Tyto plány by měly být uskutečněny v průběhu následujících dvou let, a potom přijde na řadu i nákup strojů a poprvé v historii Tiskárny VOBORNÍK také přijetí nových zaměstnanců, protože na zvládnutí takovéhoto rozsahu provozu už osvědčená rodinná sestava samozřejmě stačit nebude.

Tiskárna VOBORNÍK z Hostinného byla v uplynulých již téměř čtrnácti letech své existence úspěšná a rychle se vyvíjela. Všechny dosavadní plány se jí dařilo úspěšně realizovat, takže má reálné předpoklady také k úspěšné realizaci i těch nadcházejících. Po celou dobu své existence stavěla na maximální ochotě a vstřícném přístupu ke svým zákazníkům, kterým garantovala vysokou kvalitu, přesné dodržování dodacích termínů a komplexní služby podle jejich představ a potřeb. A na těchto zásadách chce stavět i nadále a nehodlá z nich nic slevit.

 

Váš partner pro ofsetový tisk
Tiskárna VOBORNÍK

K. Čapka 868, 543 71 Hostinné
Tel.: +420 499 442 090
Fax: +420 499 442 338
Mobil: +420 605 780 355
E-mail: tiskarna@tiskarnavobornik.cz, vobornik.hostinne@tiscali.cz
Internet: www.tiskarnavobornik.cz

Technologické vybavení:
KBA Performa 66 – pětibarvový archový ofsetový stroj
Strati CS 74 – příklopový výsekový stroj
Perfecta 92 – jednonožová řezačka

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal


Podpora EU Výběrové řízení
TISKÁRNA VOBORNÍK s.r.o.
K. Čapka 868
543 71   Hostinné
okres Trutnov
Česká republika
telefon / fax: 499 442 090
  499 442 337
  499 442 338
IČ: 28796420
DIČ: CZ28796420
Voborník Petr - TISKÁRNA - netfirmy.czOfsetový tisk, ofsetové tiskárny - netfirmy.cz